ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ

Δήμος Περάσματος Ν. Φλώρινας

e-mail : mail@dim-polyp.flo.sch.gr

 

Δημοτικό Σχολείο Πολυποτάμου Ν. Φλώρινας